Resultaten bekend

Afsluiten overlijdensrisicoverzekering bij (risico op) kanker: wel of niet gelukt?

Datum

1 augustus 2019

Deelnemers

316

Download rapportage

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) keert bij overlijden een vooraf afgesproken bedrag uit aan de partner of andere naasten. NFK zet zich in om de kansen voor (ex-)kankerpatiënten en mensen met erfelijke aanleg op een (betaalbare) ORV te vergroten. Soms kunnen mensen met een ziekte of aandoening namelijk te maken krijgen met een weigering of premieverhoging. Via deze peiling wilden we meer zicht krijgen op wat er speelt bij (ex-)kankerpatiënten en bij mensen met erfelijke aanleg als het gaat om het afsluiten van een ORV.

Samen met onze kankerpatiëntenorganisaties hebben wij de digitale vragenlijst ‘Afsluiten overlijdensrisicoverzekering bij (risico op) kanker: wel of niet gelukt?’ opgesteld. Ook (verzekerings)experts op het gebied van een ORV zijn geraadpleegd bij de ontwikkeling van de vragenlijst. De vragenlijst is half augustus landelijk verspreid via doneerjeervaring.nl, onder de achterban van patiëntenorganisaties en via sociale media.

Conclusie

Hieronder vind je een korte conclusie van het onderzoek. In de factsheet vind je de belangrijkste en meest opvallende cijfers. Meer cijfers en achtergrondinformatie vind je in de volledige rapportage.

  • 6 op de 10 (ex-)kankerpatiënten lukt het niet om een ORV af te sluiten. Ruim de helft van hen wordt door de verzekeraar geweigerd, met als reden hun diagnose kanker. Een kwart van hen weigert het aanbod van de verzekeraar zelf, omdat de kosten te hoog zijn.
  • Van de (ex-)kankerpatiënten die het wel lukt een ORV af te sluiten, moest twee derde eerst de verzekeraar toestemming geven om extra medische informatie over hen op te vragen. 4 op de 10 moet boven op de basispremie, blijvend extra premie betalen.

Actie

Wat gaan we met de resultaten van dit onderzoek doen?

  • Via de media vragen wij landelijk aandacht voor de uitkomsten van deze peiling, zodat mensen die kanker hebben (gehad) zich bewust zijn dat hun diagnose en prognose van invloed is op het aanvragen van een ORV. Meer informatie over het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering bij kanker vind je op www.kankerenverzekeren.nl.
  • We informeren de politiek over de resultaten van deze peiling, waarbij de aanspraak van (ex-)kankerpatiënten op ‘het recht om vergeten te worden’ de inzet is. Bovendien vragen wij wederom aandacht voor het gebrek aan transparantie over acceptatie en premieverschillen voor (ex-)kankerpatiënten.
  • We gaan in gesprek met het Verbond van Verzekeraars en zijn leden over de knelpunten die uit deze peiling naar voren komen en vragen we hen om (re)actie.
  • Als patiëntenorganisaties hebben wij een stimulerende en verbindende rol als het gaat om verzekerbaarheid van (ex-)kankerpatiënten en wij zullen dan ook blijven werken aan betere en structurele oplossingen voor dit probleem.