Resultaten bekend

Kanker bij je naaste, wat betekent dit voor je werk?

Datum

28 februari 2019

Deelnemers

1022

Kanker bij een naaste, wat betekent dit voor jouw werk? Wat verandert er aan de werksituatie, en hoe tevreden ben je hierover? En had je behoefte aan professionele steun bij je werk, vanwege de kanker(behandeling) bij een naaste? NFK heeft hier, samen met haar kankerpatiëntenorganisaties, onderzoek naar gedaan.

Het onderzoek is gehouden onder 602 naasten van volwassen kankerpatiënten en 420 ouders van kinderen met kanker. De zorg voor kinderen met kanker is anders georganiseerd dan voor volwassenen met kanker, daarom heeft de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) de vragenlijst aangepast voor hun doelgroep.

Conclusie

Hieronder vind je een bondige conclusie. Voor meer cijfers en achtergronden kun je de volledige rapportage (naasten van volwassen/ouders) en/of de factsheet downloaden.

  • Bijna driekwart (73%) van de naasten van volwassenen en bijna alle ouders (96%) geven aan dat hun werksituatie (tijdelijk) is aangepast vanwege de kanker(behandeling) van hun naaste.
  • Twee derde van de ouders (66%) geeft aan dat het combineren van werk en zorg voor hun kind financiële gevolgen heeft (gehad). Zij ervaren dit soms (49%), vaak (20%) of altijd (7%) als een probleem.
  • Ruim een derde (36%) van de naasten van volwassenen heeft behoefte aan professionele steun bij hun werk, vanwege de kanker(behandeling) van hun naaste. Bij de ouders is dit twee derde (65%). Bij beide groepen heeft een op de zes deze steun niet gekregen.
  • Bij beide groepen geven bijna alle respondenten (91%) aan dat de professionele steun die ze hebben gekregen hen in meer of mindere mate heeft geholpen.

Actie

Wat gaan wij met de resultaten van dit onderzoek doen?

  • Via de media vragen NFK en VOKK landelijk aandacht voor de uitkomsten van deze peiling, zodat alle naasten van volwassen kankerpatiënten, ouders van kinderen met kanker, werkgevers én het grote publiek zich bewust worden van de impact van (kinder)kanker op werk, en dat professionele steun hierbij helpt.
  • We gaan in gesprek met het Ministerie van Sociale Zaken, met als doel een beter vangnet te creëren voor naasten van kankerpatiënten. Dit kan onder andere door de zorgverlofregeling anders in te richten