Resultaten bekend

Kanker, wat betekent dit voor je werk?

Datum

28 februari 2019

Deelnemers

4102

Download rapportage

Wanneer jij kanker krijgt, kan er veel veranderen in je leven. Ook op het gebied van werk. Van eerder Doneer Je Ervaring onderzoek hebben wij geleerd dat mensen die kanker hebben (gehad) vaak weinig begrip van hun werkgever of collega’s ervaren. In dit onderzoek zijn wij dieper ingegaan op de impact van kanker op werk.

Wat verandert er aan de werksituatie van patiënten, en hoe tevreden zijn ze hierover? Hebben zorgverleners in het ziekenhuis aandacht voor de gevolgen van de behandeling voor de werksituatie? En hoe ervaren patiënten de begeleiding van de bedrijfsarts? Dit onderzoek geeft antwoord op deze en andere vragen.

Conclusie

Hieronder vind je een bondige conclusie. Voor meer cijfers en achtergronden kun je de volledige rapportage en/of de factsheet downloaden.

  • Kanker en de behandeling daarvan heeft bijna altijd invloed op de werksituatie van patiënten. De meeste mensen melden zich (gedeeltelijk) ziek, stoppen (tijdelijk) met werken of gaan (tijdelijk) minder uren werken. Patiënten die de keuze voor (tijdelijke) aanpassing van de werksituatie samen met de werk- / opdrachtgever maken zijn daarover het meest tevreden.
  • Het loont als zorgverleners in het ziekenhuis de gevolgen van de kanker(behandeling) voor het werk van de patiënt met hen bespreken: de meeste patiënten voelen zich hierdoor geholpen. Er zijn echter nog te weinig zorgverleners die aandacht hebben voor de gevolgen van kanker(behandeling) op de werksituatie van de patiënt.
  • Bedrijfsartsen schieten nog te vaak te kort in de begeleiding van (ex-)kankerpatiënten. Kennis over kanker en de gevolgen daarvan lijkt te ontbreken. Patiënten voelen zich vaak niet begrepen.
  • De meerderheid van de patiënten ervaart financiële gevolgen van de kanker(behandeling). Dit uit zich vooral in een terugval in inkomen en meer zorguitgaven.
  • Naasten blijken gebaat bij professionele steun bij hun werk, vanwege de kanker(behandeling) bij hun naaste. Echter, nog niet alle naasten die hier behoefte aan hebben, krijgen deze steun ook daadwerkelijk.

Acties

Wat gaan wij met de resultaten van dit onderzoek doen?

  • Via de media vraagt NFK landelijk aandacht voor de uitkomsten van dit onderzoek. Op die manier hopen wij dat mensen die kanker hebben (gehad) zich bewust worden van het feit dat zij hier gevolgen van kunnen ervaren op hun werk, en dat hierover praten met een zorgverlener in het ziekenhuis helpt.
  • Wij brengen de resultaten onder de aandacht van zorgverleners in ziekenhuizen en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, zodat zij kunnen leren van de ervaringen en behoeftes van patiënten en deze kunnen meenemen in hun dagelijkse praktijk.
  • De politiek en zorgverzekeraars worden geïnformeerd, zodat uitkomsten van deze peiling kunnen worden meegenomen in hun huidige en toekomstige beleid.
  • Om dit onderwerp blijvend op de kaart te zetten en toe te werken naar doorlopende oplossingen streven wij er vanuit de landelijke Taskforce Cancer Survivorship naar om arbeidsparticipatie vanaf het moment van diagnose te integreren in de zorg.

Meer informatie vind je op de pagina Kanker en werk.

Wetenschappelijke publicatie