Gesloten

De vragenlijst 'Contact met andere mensen die geraakt zijn door kanker, wat is jouw ervaring?' is gesloten.

De resultaten worden op 25 oktober gedeeld op nfk.nl.

Deze peiling is een initiatief van de kankerpatiëntenorganisaties die samenwerken binnen NFK. De basis van de vragenlijst is ontwikkeld door NFK en Borstkankervereniging Nederland (BVN). Zij hebben eerder dit jaar een vragenlijst over lotgenotencontact verspreid onder hun achterban.