Open

Contact met mensen die in ongeveer dezelfde situatie zitten als jij noem je ook wel lotgenotencontact. Heb of had jij behoefte aan lotgenotencontact? Zo ja, waar heb je lotgenotencontact gevonden? Waar bestond het contact uit? En hoe heb je het lotgenotencontact ervaren?

Voor wie is de vragenlijst? 

Deze vragenlijst is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder die kanker hebben of hebben gehad, mensen met een verhoogde kans op kanker en naasten van beide groepen.  Ook als je geen behoefte hebt (gehad) aan lotgenotencontact kun je meedoen aan deze vragenlijst.

Waarom deze vragenlijst?

Door de ervaringen over lotgenotencontact op te halen, weten wij beter wat de meerwaarde is van dit contact. We gebruiken de resultaten van de vragenlijst om het aanbod aan lotgenotencontact nog beter afstemmen op de behoefte. Ook kunnen we waar nodig meer aandacht vragen voor het belang van lotgenotencontact.

De resultaten worden op 25 oktober gedeeld op nfk.nl.

Deze peiling is een initiatief van de kankerpatiëntenorganisaties die samenwerken binnen NFK. De basis van de vragenlijst is ontwikkeld door NFK en Borstkankervereniging Nederland (BVN). Zij hebben eerder dit jaar een vragenlijst over lotgenotencontact verspreid onder hun achterban.