Resultaten bekend

Resultaten bekend

Datum

1 november 2018

Deelnemers

3785

Download rapportage

Bij Samen Beslissen bespreekt de zorgverlener met de patiënt welke behandelingen mogelijk zijn, wat de voor- en nadelen zijn en wat de gevolgen kunnen zijn op leven van de patiënt op korte en lange termijn. Ook niet (verder) behandelen wordt als optie besproken. Met deze peiling krijgen we meer inzicht op hoe (ex-)kankerpatiënten Samen Beslissen ervaren en hoe zij erover denken, zodat NFK samen met haar kankerpatiëntenorganisaties de belangen van patiënten als het gaat over Samen Beslissen nog beter en gerichter kan behartigen.

Samen met onze kankerpatiëntenorganisaties hebben wij de digitale vragenlijst ‘Beslissen over je kankerbehandeling. Wat is jouw ervaring?’ opgesteld. Ook experts op het gebied van Samen Beslissen zijn geraadpleegd bij maken van de vragenlijst. De vragenlijst is in oktober 2018 landelijk verspreid via Doneerjeervaring.nl, onder de achterban van de patiëntenorganisaties en via online media.

Conclusie

Hieronder vind je een korte conclusie van het onderzoek. In de factsheet vind je de belangrijkste en meest opvallende cijfers. Meer cijfers en achtergrondinformatie vind je in de volledige rapportage.

  • De meerderheid van de (ex-)kankerpatiënten heeft behoefte om samen met hun zorgverlener te beslissen over de behandeling.
  • (Ex-)kankerpatiënten worden nog onvoldoende geïnformeerd over de lange termijn gevolgen van de behandeling: bij ruim een derde zijn de lange termijn gevolgen niet besproken.
  • Het gevoel van tevredenheid van (ex-)kankerpatiënten over de ondersteuning van de zorgverlener bij het maken van een behandelkeuze neemt toe, als de zorgverlener ook aandacht heeft voor de gevolgen van de behandeling, het dagelijks leven en de toekomstplannen van de patiënt. De helft van de (ex-)kankerpatiënten geeft aan dat er geen aandacht was voor wat zij belangrijk vinden in het leven en de toekomst.

Actie

Wat gaan wij met de resultaten van dit onderzoek doen?

  • Via de media vraagt NFK landelijk aandacht voor de uitkomsten van deze peiling, om alle mensen die kanker hebben (gehad) bewust te maken dat zij samen met hun zorgverlener een keuze kunnen maken voor een behandeling, die het beste bij hén past. Om patiënten toe te rusten hebben wij in een korte animatie het Samen Beslissen proces in beeld gebracht. Deze animatie is te vinden op de NFK Samen Beslissen website.
  • Daarnaast brengen wij de uitkomsten van deze peiling onder de aandacht van zorgverleners en medische wetenschappelijke beroepsgroepen, zodat zij kunnen leren van de ervaring en behoefte van patiënten en dit kunnen toepassen in hun dagelijkse klinische praktijk. Als patiëntenorganisaties hebben wij een stimulerende en verbindende rol om Samen Beslissen met patiënten meer en beter te laten plaatsvinden. Ter ondersteuning van de zorgverlener hebben wij daarom diverse tools ontwikkeld, waaronder de NFK e-learning Samen Beslissen met kankerpatiënten en het zakkaartje Samen Beslissen met rake vragen, te vinden op NFK Samen Beslissen website. En natuurlijk gaan wij door met projecten waar implementatie van Samen Beslissen in de praktijk plaatsvindt.
  • Politiek en zorgverzekeraars worden ook geïnformeerd over deze uitkomsten, zodat zij de resultaten kunnen meenemen in hun huidig en toekomstig beleid.

Wetenschappelijke publicatie