Gesloten

Gesloten

Resultaten

26 oktober 2021

Tot 6 september stond de vragenlijst 'Sociale steun, begrip en nazorg bij kanker: wat is jouw ervaring?' open. Wij vroegen mensen die kanker hebben (gehad) en van mensen met erfelijke of familiaire aanleg voor kanker in hoeverre zij zich gesteund en begrepen voelden, zowel door hun naasten als door professionals.

Aangezien sociale steun, begrip en nazorg van invloed zijn op de kwaliteit van leven van mensen met kanker, willen we inzicht krijgen in ieders ervaringen hiermee. De uitkomsten van deze peiling kunnen ons als patiëntenorganisaties helpen om gericht op te komen voor mensen die onvoldoende steun, begrip en nazorg ervaren.

De resultaten van de vragenlijst delen wij op 26 oktober 2021 op nfk.nl.

Deze peiling is een initiatief van de kankerpatiëntenorganisaties verenigd in NFK.