Open Open tot 6 september 2021

Open

Duur

10 minuten

Sluitingsdatum

6 september 2021

Ga naar de vragenlijst

In hoeverre voel(de) jij je emotioneel gesteund door je naasten en krijg of kreeg je praktische hulp van de mensen om je heen? En voel(de) je je begrepen door familie, vrienden en bekenden?

Met deze Doneer Je Ervaring-vragenlijst gaan we op zoek naar de ervaringen van mensen die kanker hebben (gehad) en van mensen met erfelijke of familiaire aanleg voor kanker. Als patiëntenorganisaties willen wij graag weten in hoeverre zij zich gesteund en begrepen voelen, zowel door hun naasten als door professionals.

Graag vragen we je om anoniem je ervaring te delen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Vul de vragenlijst in en doneer je ervaring!

Aangezien sociale steun, begrip en nazorg van invloed zijn op de kwaliteit van leven van mensen met kanker, willen we inzicht krijgen in ieders ervaringen hiermee. De uitkomsten van deze peiling kunnen ons als patiëntenorganisaties helpen om gericht op te komen voor mensen die onvoldoende steun, begrip en nazorg ervaren.

De resultaten van de vragenlijst delen wij op 26 oktober 2021 op nfk.nl.

Deze peiling is een initiatief van de kankerpatiëntenorganisaties verenigd in NFK.