Komt eraan Open vanaf 5 oktober 2021

Komt eraan

Openingsdatum

5 oktober 2021

Als je kanker hebt (gehad) kan er veel veranderen in je leven. Ook op je financiële situatie kan de (behandeling van de) ziekte invloed hebben. Heb jij financiële gevolgen ervaren tijdens of na je ziekte? En zo ja, wat was de invloed ervan op je leven? Ook als de diagnose kanker geen financiële gevolgen voor je heeft of had, is het invullen van de vragenlijst voor ons erg waardevol.

NFK start in oktober van dit jaar een onderzoek naar de financiële gevolgen van kanker en het effect daarvan op het leven van kankerpatiënten en hun naasten.

De vragenlijst is een verdieping op de eerder gehouden Doneer Je Ervaring: Kanker, wat betekent dit voor je werk? Waar die Doneer Je Ervaring onderzocht wat kanker betekent voor je werk willen we met de huidige uitvraag dieper ingaan op wat kanker betekent voor je financiën. Denk hierbij aan een inkomensdaling of de extra kosten die je moet maken. Wat was de impact daarvan op je dagelijks leven? Had je behoefte aan financiële hulp en heb je die gehad?

Na sluiting van de vragenlijst worden de uitkomsten breed gedeeld op 14 december, zodat politiek en zorgverleners leren van de ervaringen en behoeften van patiënten en hiermee rekening kunnen houden in hun werk. Hiernaast brengen we patiënten op de hoogte van de uitkomsten. Dit doen we bijvoorbeeld door de uitkomsten op onze website te plaatsen en via verschillende samenwerkingspartners en de media te delen.

Deze peiling is een initiatief van en ontwikkeld door de kankerpatiëntenorganisaties verenigd binnen de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). De peiling is mede tot stand gekomen met betrokkenheid van de Federatie Financieel Planners (FFP) en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD).