Open Open tot 9 juli 2024

Open

Duur

10 minuten

Sluitingsdatum

9 juli 2024

Vul de vragenlijst in

Er is steeds meer aandacht voor leefstijl bij kanker. Leefstijl is de manier waarop je leeft. Bijvoorbeeld wat en hoeveel je eet, of je beweegt, hoe je slaapt, of je alcohol drinkt of rookt, en ook over hoe je je ontspant.

Waar gaat deze vragenlijst over?

We willen graag weten of leefstijl door zorgverleners met jou besproken is. En zo ja, wanneer, met wie en heb je daar iets aan gehad? En heb je wel eens iets veranderd aan je leefstijl tijdens de behandeling van kanker?

We zijn benieuwd naar jouw mening en ervaring.

Het invullen van je naam is niet nodig, dus wij weten niet welke antwoorden je geeft. De vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Voor wie is de vragenlijst? 

De vragenlijst is bedoeld voor alle mensen van 18 jaar en ouder die kanker hebben of hadden.

Waarom deze vragenlijst?

Op dit moment hebben wij nog geen goed beeld van de ervaringen van mensen met kanker en het thema leefstijl. Door jouw ervaringen te delen, wordt voor ons duidelijker wat er speelt. Wanneer nodig kunnen we meer aandacht vragen voor het onderwerp leefstijl bij kanker.

Wie maakten de vragenlijst?

De vragenlijst is gemaakt door de kankerpatiëntenorganisaties die samenwerken binnen de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Ook andere organisaties dachten mee, zoals Koningin Wilhelmina Fonds (KWF), Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en Wageningen Universiteit (WUR).