Resultaten bekend

Resultaten bekend

Datum

26 september 2024

Deelnemers

In het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt op dit moment gewerkt aan meer concentratie en spreiding van de oncologische zorg. Voor mensen die zorg ontvangen voor kanker kan dit betekenen dat zij voor (een deel van) de zorg naar een ziekenhuis verder weg moeten reizen. Of dat zij voor hun zorg naar meerdere ziekenhuizen moeten. Of dat zij een deel van zorg thuis of van een eerstelijnszorgverlener (zoals huisarts, wijkverpleging) ontvangen.

Het doel van deze peiling is inzicht verkrijgen in welke kankerzorg mensen op dit moment in de eerste lijn en/of thuis ontvangen, hoe zij dit ervaren en welke ervaring men heeft met zittend ziekenvervoer. We vragen ook mensen zonder ervaring hoe zij tegen deze onderwerpen aankijken. Met deze informatie kunnen we het onderbouwde patiëntperspectief inbrengen o.a. in het kader van het IZA.

Deze vragenlijst gaat open op 26 maart en sluit op 9 april. De resultaten worden gepubliceerd op 11 juni.