Open Open tot 9 april 2024

Open

Duur

10 minuten

Sluitingsdatum

9 april 2024

Vul de vragenlijst in

De zorg bij kanker verandert. Zo is het steeds vaker mogelijk om deze zorg thuis of op een andere zorglocatie te krijgen. Ook biedt niet ieder ziekenhuis nog kankerzorg aan.

Waar gaat deze vragenlijst over?

Wij willen graag weten wat je vindt van de mogelijkheid om zorg bij kanker buiten jouw eigen ziekenhuis te krijgen. Bijvoorbeeld thuis of op een andere zorglocatie in de buurt. Ook horen we graag of je ervaring hebt met reiskostenvergoeding als je moet reizen naar het ziekenhuis bij kanker. Bijvoorbeeld met eigen vervoer of het gebruik van een taxi via de zorgverzekeraar.

We zijn benieuwd naar jouw mening en ervaring.

Het invullen van je naam is niet nodig, dus wij weten niet welke antwoorden je geeft. De vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Ook mensen zonder ervaring met kankerzorg buiten het ziekenhuis of reiskostenvergoeding kunnen deelnemen.

Voor wie is de vragenlijst? 

De vragenlijst is bedoeld voor alle mensen van 18 jaar en ouder die kanker hebben of hadden.

Waarom deze vragenlijst?

Met de uitkomsten van deze vragenlijst krijgen we inzicht in de ervaringen en meningen van mensen die kanker hebben (gehad) met en over kankerzorg buiten het ziekenhuis. Ook krijgen we een beeld van de ervaringen met reiskostenvergoeding bij vervoer naar het ziekenhuis bij behandelingen bij kanker. Deze inzichten helpen onder andere bij de besluiten die genomen moeten worden om de kankerzorg in Nederland toekomstbestendig te maken.

Wie maakten de vragenlijst?

De vragenlijst is gemaakt door de kankerpatiëntenorganisaties die samenwerken binnen de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Afgevaardigden van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen (V&VN), zorgverzekeraars CZ en VGZ en leden van de IZA-werktafel substitutie van zorg in de oncologie dachten ook mee. Enkele zorgverleners van ziekenhuizen met ervaring in het bieden van oncologische zorg buiten het ziekenhuis hebben ook feedback gegeven op de vragenlijst.