Komt eraan Open vanaf 20 september 2022

Komt eraan

Openingsdatum

20 september 2022

Schrijf je alvast in

20 september opent NFK de nieuwe Doneer Je Ervaring-peiling "Lymfoedeem na kanker, wat is jouw ervaring?". Deze vragenlijst helpt kankerpatiëntenorganisaties om meer zicht te krijgen op ervaringen van patiënten met lymfoedeem en de behandeling ervan. In 2022 wordt de richtlijn Lymfoedeem vernieuwd. Kankerpatiëntenorganisaties denken hierover mee en de uitkomsten van deze vragenlijst helpen daarbij.

Lymfoedeem is een niet normale ophoping van lymfevocht in een lichaamsdeel. Het uit zich op veel verschillende manieren. Zo zijn de klachten onder andere zwelling(en), een vermoeid of zwaar gevoel, pijn, tintelingen, beperkingen in de beweging en huidafwijkingen.

Heb jij lymfoedeem (gehad)? Hoe kwam jij er achter dat je het had en in hoeverre had je er last van in het dagelijks leven? Heb je iets gedaan of geprobeerd tegen lymfoedeem? Zo ja, wat precies en in hoeverre hielp dat? Ook zijn we benieuwd in welke mate zorgverleners in het ziekenhuis aandacht hadden voor jouw lymfoedeem.

Voor wie is de vragenlijst? 

Iedereen die door de kankerbehandeling lymfoedeem heeft gekregen kan de vragenlijst invullen.

Deze vragenlijst is een initiatief van en ontwikkeld door Stichting Olijf, Borstkankervereniging Nederland, Stichting Melanoom en Patiëntenvereniging Hoofd-Hals in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).