Open Open tot 4 oktober 2022

Open

Duur

10 minuten

Sluitingsdatum

4 oktober 2022

Ga naar de vragenlijst

Heb jij lymfoedeem (gehad)? Hoe kwam jij er achter dat je het had en in hoeverre had je er last van in het dagelijks leven? Heb je iets gedaan of geprobeerd tegen lymfoedeem? Zo ja, wat precies en in hoeverre hielp dat? Ook zijn we benieuwd in welke mate zorgverleners in het ziekenhuis aandacht hadden voor jouw lymfoedeem.

Voor wie is de vragenlijst? 

Iedereen die door de kankerbehandeling lymfoedeem heeft gekregen kan de vragenlijst invullen.

Waarom deze vragenlijst?

Deze vragenlijst helpt kankerpatiëntenorganisaties om meer zicht te krijgen op ervaringen van patiënten met lymfoedeem en de behandeling ervan. In 2022 wordt de richtlijn Lymfoedeem vernieuwd. Kankerpatiëntenorganisaties denken hierover mee en de uitkomsten van deze vragenlijst helpen daarbij.

De resultaten worden op 29 november gedeeld op nfk.nl.

Deze vragenlijst is een initiatief van en ontwikkeld door Stichting Olijf, Borstkankervereniging Nederland, Stichting Melanoom en Patiëntenvereniging Hoofd-Hals in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).