Gesloten

Gesloten

Resultaten

3 februari 2022

Tot 14 december stond de vragenlijst 'Zorgen of angst bij kanker, wat is jouw ervaring?' open. Wij vroegen aan mensen die kanker hebben (gehad) of zij zich zorgen maken of zich angstig voelen. Dit kan invloed hebben op je dagelijks leven. Je kunt bijvoorbeeld bang zijn voor een behandeling of je zorgen maken over de toekomst.

De resultaten worden op 3 februari 2022 gedeeld op nfk.nl.

Dit is een peiling van de kankerpatiëntenorganisaties die samenwerken binnen de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). De vragen zijn ontwikkeld met hulp van het Julius Centrum en het Helen Dowling Instituut (HDI). Het Julius Centrum onderzoekt onder andere de gevolgen van kanker. De organisatie heeft goed contact met huisartsen. Het HDI helpt mensen die last hebben van zorgen of angst en andere gevoelens bij kanker.